Ntsiki Biyela

Aslina Sauvignon Blanc

8.74 ratings
-no pro ratings
South Africa
Sauvignon Blanc
Top Notes For
Meikaela

Meikaela had this 2 months ago

Meikaela had this 2 months ago

Oct 19th, 2017
Andrew Lohse

Andrew had this 3 months ago

Andrew had this 3 months ago

Sep 2nd, 2017
David Dadekian

David had this 4 months ago

David had this 4 months ago

Aug 27th, 2017
Chris Shott

Chris had this 4 months ago

Chris had this 4 months ago

Aug 13th, 2017