Sartori di Verona

Soave Garganega

9.13 ratings
-no pro ratings
Soave, Verona, Veneto, Italy
Garganega
Top Notes For
Yoshinori Matsuzawa

Yoshinori had this 2 months ago

Yoshinori had this 2 months ago

Oct 1st, 2019
Yoshinori Matsuzawa

Yoshinori had this 2 months ago

Yoshinori had this 2 months ago

Oct 1st, 2019
Yoshinori Matsuzawa

Yoshinori had this 3 months ago

Yoshinori had this 3 months ago

Aug 9th, 2019