Matsuse Shuzo

Matsu No Tsukasa Wataribune Junmai Daiginjo

9.01 ratings
9.01 pro ratings
Shiga, Japan
Top Notes For
Tsuyoshi Enoki

Sake Specialist Hasegawa Sake Shop Tokyo

9.0

Matsu No Tsukasa/ Matsuse shuzou/ Shiga prefecture/ Wataribune/ Junmai Daiginjo

Matsu No Tsukasa/ Matsuse shuzou/ Shiga prefecture/ Wataribune/ Junmai Daiginjo

Aug 31st, 2018