Carmenair

Carmenair

Maule Valley Carmenère 2011

J B
9.1

Santa Fe trip very nice. Tastes like Merlot/Cab/Syrah — 5 years ago