Delectable Wine Influencer Badge

Gen Furuki

Koichiro Sumi

Motohiro Okoshi

Nobuyuki Abe

Paul Hsu

Rowland Kirishima

Takeo Yoshikawa

Taku Inaba

Tom Limongello

Tomoko Koimaru

Toshi

Yohei Tak

Yoshiki Karasuyama

Yuri Asahara