Kikunotsuyu Shuzou

Kiku No Tsuyu Awamori

8.92 ratings
8.81 pro ratings
Okinawa, Japan
Top Notes For
Tsuyoshi Enoki

Sake Specialist Hasegawa Sake Shop Tokyo

8.8

Name:" Kiku no tsuyu"/distillery: Kikunotsuyu shuzou/ region: Okinawa prefecture/ category: awamori, (Japanese region specific spirits)/ light and smooth type

Name:" Kiku no tsuyu"/distillery: Kikunotsuyu shuzou/ region: Okinawa prefecture/ category: awamori, (Japanese region specific spirits)/ light and smooth type

Feb 21st, 2014
Yoshinori Matsuzawa

Yoshinori had this 4 years ago

Yoshinori had this 4 years ago

Jan 2nd, 2017